ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ် (Relief Flight) များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ(၈-၁၀-၂၀၂၂)