မြန်မာသံရုံး၏ ရုံးပိတ်ရက်အား အသိပေးကြေညာခြင်း (၁၈-၆-၂၀၂၄)