၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်ချီးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း (၈-၆-၂၀၂၃)