မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ဝင်ထွက်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့်ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာ‌ရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ