ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၁-၂-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါ၊ အမိန့်အမှတ် ၆/ ၂၀၂၃ ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း (၁-၂-၂၀၂၃)